Brandfarliga Heta Arbeten

Brandfarliga Arbeten är konceptägare i brandfarliga heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser.

 

Från och med årsskiftet 2023 gäller en norm (SBF 2022) som ställer krav på alla konceptägare för brandfarliga heta arbeten. Den nya normen är framtagen av SVEBRA, Brandskyddsföreningen, försäkringsbolagen och andra intressenter.

 

Vi erhåller en modern och anpassad utbildning för dig som utför arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning. Alla som utför dessa arbeten på en tillfällig arbetsplats måste genomgå en utbildning och inneha ett giltigt certifikat för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen är framtagen i samarbete med flera branschorganisationer, till exempel med Byggföretagen, för att göra utbildningen så anpassad för deltagaren som möjligt.

 

Utbildningen registreras i deltagarens ID06 automatiskt och är helt kostnadsfritt, för dem som vill.

Vid arbeten med verktyg som kan orsaka en brand så krävs en organisation som förbereder och utför arbetet. Det ska finnas en tillståndsansvarig, utförare och brandvakt.

 

Samtliga personer ska ha ett giltigt certifikat som ska styrkas innan arbetet påbörjas.

Under förberedelserna ska man kontrollera att man uppfyller samtliga säkerhetsregler enligt SBF 506 genom att du fyller i och gör en riskbedömning med Riskbedömnings- och tillståndslistan och sedan kan ett tillstånd utfärdas.

 

En behörighetsutbildning i brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats ger det certifikat som krävs för att få utföra ett brandfarligt hett arbete på tillfällig arbetsplats enligt försäkringsbolagen försäkringsvillkor.

När du utbildar dig i brandfarliga heta arbeten så får du både ett fysiskt plastkort och ett digitalt certifikat som du tar med dig till arbetet.

Certifikatet är giltigt i fem år. 

 

Du bokar enklast via vår kurskatalog !