Asbestsanering
 

 

Asbest – Allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 § 

Introduktion

Vill du som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material känna dig trygg och säker i ditt arbete?

Att hantera asbesthaltiga material är ett kvalificerat arbete, eftersom det är starkt cancerframkallande och hälsovådligt. Du som hanterar asbestmaterial måste följa regler och utföra arbetet rätt, för att inte sprida materialet till omgivningen, eller via dina kläder ta med det hem eller till omklädningsrummet.

Utbildningen följer det av BCA utarbetade utbildningsprogrammet.

 

Utbildningens mål

 • Materialkunskap om asbest
 • Kunskap om hur du gör en preliminärbedömning av eventuellt asbestinnehåll
 • Kunskap om hur asbestinnehåll kan fastställas och val av lämplig arbetsmetod
 • Kunskap om nödvändiga skyddsåtgärder

Målgrupp

Du som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material. Allmän utbildning ger endast behörighet för bearbetning och behandling (ej rivning/sanering).

 • Utbildningens innehåll
 • Känna till gällande föreskrifter
 • Känna till vad asbest är och var asbest kan finnas
 • Insikt om hälsorisker med asbest
 • Kunskap om olika arbetsmetoder
 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
 • Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder
 • Nödfallsåtgärder
 • Medicinska kontroller

Förkunskaper

Inget krav på förkunskaper

 

 

Asbestsanering – Särskild utbildning
Full kompetens – för de som ska arbeta med rivning av asbest eller asbesthaltigt material även där det krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet.

4 dagar enligt kursplan från BUC

 

Asbestsanering – Särskild utbildning med anpassad längd
För de som ska arbeta med rivning av asbest eller asbesthaltigt material där det inte krävs inneslutning (med luftsluss) av saneringsområdet.

2 dagar

 

Asbestsanering – Kompletterande utbildning
Kompletteringsutbildning som tas var 5:e år,under förutsättning att intyget från särskild utbildning kan uppvisas.

1 dag

 

Alla utbildningar avslutas med kunskapsprov.

info@utbilda.se

info@utbilda.se