Anpassningstest - Porta Count

Utbilda har två testutrustningar för anpassningstester.

Arbetsmiljöverket kräver att andningsskydd tillpassningstestas - detta krav finns främst vid asbestsanering.

 

Vi anser att det finns en mängd fler områden när anpassningstest är nödvändiga. Det förekommer både teknsika defekter på andningsskydden - eller att andningsskyddet helt enkelt inte passar till ansiktsformen !

 

Vi har oftast med oss reservdelar för att på plats kunna reparera en mask, dessutom ger det användaren en uppfattning hur man tar på sig ett andningsskydd på rätt sätt.

 

En helmask skall rena luften 2000 gånger mer än luften i rummet. Mätningen ger ett värde (FIT Factor) som anger hur mycket renare luften är inuti masken .

 

Vi använder ett standardiserat testprogram, som bygger på att användaren gör 7 olika testmoment i rörelse.

Tänk på :

.