Övrig utbildning / Konsulttjänster

 

Övrig utbildning 

Vi har många utbildningar - se vår kurskatalog för mer information !

 

Det är utbildningar som:

 • BAS U/P
 • BAM utbildning
 • Travers
 • Truck
 • Fallskydd
 • Saxbord / Skylift
 • ESA (Instruerad/Vattenvägar)
 • PCB
 • Säkra schakt
 • HLR - Första hjälpen
 • Brandutbildningar

 

Konsulttjänster

Vi erbjuder våra kunder tjänster som:

 • Olycksutredningar
 • Farligt gods-hantering
 • Riskbedömningar
 • Uppstart av IA-system
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Framtagande av policydokumnet och rutiner
 • Tillståndsansökningar.

 

 

 

 

info@utbilda.se

info@utbilda.se